Jong geleerd is oud gedaan

The estimated reading time for this post is 179 seconds

De Wereldhavendagen waren dit jaar extra nat, maar het enthousiasme van de jeugd was er niet minder om. Excursies en demonstraties waren aardig. Maar de proefjes en experimenten waren zoals altijd het leukst. Waarom eigenlijk? Onbekendheid en bewondering? Of juist herkenning en nieuwsgierigheid?   Wetenschap en techniek is namelijk inmiddels overal om ons heen. En onze Stadstuinkinderen vinden dat al heel gewoon.

legomind kubus
legomind kubus

Met de crècheleidsters komen onze kinderen al bij Villa Zebra, feestjes vieren ze in de Ontdekhoek en op de bredeschool volgen ze technieklessen. Tegenwoordig helemaal niet raar. Want we weten nu dat naast rekenen en taal ook kennis van techniek essentieel is voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Techniek helpt hen om de wereld om hen heen beter te begrijpen. Het doet een beroep op hun nieuwsgierigheid en creativiteit en ze leren te reflecteren en verbanden te leggen.

Jong geleerd is oud gedaan

“Waarom ziet de maan er altijd anders uit, waarom is poep bruin, en waarom heeft ònze auto géén stekker? “. Jonge kinderen zijn geboren onderzoekers. Ze stellen vragen die volwassenen al lang vergeten zijn. Techniek daagt deze jonge kinderen uit te onderzoeken en oplossingen te bedenken voor praktische zaken, zoals een brug bouwen of een dynamo van een fiets fiksen. En niet alles werkt de eerste keer, dus ze proberen, denken na en zoeken op. En die aangeboren nieuwsgierigheid moeten we dus niet alleen vasthouden, maar ook vooral blijven aanmoedigen.   Zonde namelijk als het weer wegzakt….

Thea in techniek

In onze wijk wonen heel wat mensen met een wetenschappelijke of technische achtergrond. Misschien gingen enkele dames wel naar de TU door de oude campagnes van de slimme meid die op haar toekomst was voorbereid of door de zoektocht naar Thea’s in Techniek.   Waren het toen vooral de meisjes die gewezen werden op de techniek en wetenschapskant van mogelijke opleidingen, nu maakt je gender niet meer uit.   Het tekort aan technisch opgeleide mensen blijft namelijk groeien. Ondanks inspanningen van universiteiten om meer leerlingen geïnteresseerd te krijgen in bèta studies, gaan de meesten nog steeds liever sportmanagement, mediastudies of rechten studeren. Dat stoffige imago is blijkbaar nog niet helemaal weg. Of zou het kunnen zijn dat ze onderweg vergeten zijn wat je er precies mee kunt?

Wetenschap en techniek

En nou net dàt probleem proberen sommige middelbare scholen aan te pakken. Zeurpieten denken aan een tijdelijke publiciteitsstunt om extra leerlingen aan de school te verbinden, anderen vinden het een hype. Maar steeds meer kinderen in onze eigen wijk kiezen voor een middelbare school die techniek- en wetenschapsonderwijs structureel verweeft met de overige lessen. De een zit in een Techniekklas, de ander doorloopt het Technasium en weer een ander volgt het profiel Wetenschap. Allerlei verschillende termen, maar in grote lijnen met hetzelfde doel. Deze scholen (*)   laten zien hoe de moderne wereld van bèta en technologie ons dagelijks leven bepaalt. De leerlingen onderzoeken realistische vraagstukken en ontwerpen zelf de oplossingen. En daarbij werken ze òp school met laboratoria, ateliers en digitale studio’s. Bijna het echte leven! En samen met de TU Delft, de Erasmus Universiteit, musea, science centra en bedrijven uit de regio.

Natuurlijk worden deze kinderen niet allemaal wetenschapper, en gaan ze echt niet allemaal een technische studie volgen. Maar ze hebben wel geleerd probleemoplossend en vernieuwend te denken. Ze ontwikkelen talenten die in elk beroep van pas komen. Beroepen die misschien nog wel eerst bedacht moeten worden. Wie had dertig jaar geleden begrepen wat een webdesigner doet?

Artikel gepubliceerd in het Stads, Tuin- en Keukennieuws editie sept 2015

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *