Rotonde op de Rosestraat

The estimated reading time for this post is 166 seconds

 In Stadstuinen zijn veel buurtbewoners actief om de buurt (nog) prettiger en leefbaarder te maken. Meestal op initiatief van Buurt Bestuurt Kop van Zuid.  Ze maken afspraken met bewoners en mensen van de gemeente, Stadsbeheer, politie en andere maatschappelijke organisaties in de wijk. Al eerder zijn zaken aangekaart en aangepakt; overlast van jongeren, de inbraakgolf en rondslingerend afval in het parkje. Ook de verkeersveiligheid in onze wijk heeft de aandacht. Van geparkeerde auto’s tot gevaarlijke kruisingen. En dat draaide uit op een eigen rotonde op de Rosestraat.

 

Blackspot

De recente aanleg van de Rotonde aan de kruising Rosestraat – Vuurplaat had zonder Buurt Bestuurt vast veel langer op zich laten wachten. Dit kruispunt was door de gemeente als Blackspot aangemerkt, een kruising of weggedeelte, waar in drie jaar tijd meer dan zes ongelukken met letsel zijn gebeurd. In het Meerjarenplan Rotterdam Verkeersveilig stond onze kruising pas voor veel later gepland. Door het consequent melden van ongelukken (dossiervorming) kwam de vervelende locatie hoger op de prioriteitenlijst van de gemeente. De sluiting van de Maastunnel en het aangepaste verkeer-ontsluitingsplan hebben de gemeente trouwens nog een behoorlijke eindsprint laten trekken. De deadline werd alleen gehaald door ook ’s avonds nogal lang door te werken!

 

Betere doorstroming

De nieuwe rotonde zorgt ervoor dat automobilisten op de Rosestraat niet meer zo hard rijden. Bovendien remmen zij automatisch af bij de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Keren op het kruispunt en met veel auto’s tegelijkertijd midden op het kruispunt staan, behoren nu tot het verleden. Tussen de rijbaan voor de automobilist en het fietspad is nu ook voldoende ruimte. En de voorrangssituatie is duidelijker; al het verkeer op de rotonde, ook de fietsers, heeft voorrang. De rotonde leidt tot betere doorstroming van het verkeer en maakt de situatie overzichtelijker en veiliger. Ervaring leert dat de kans op ongelukken hierdoor afneemt met gemiddeld 50 tot 75 procent. De Rotonde is overigens feestelijk geopend, door Buurt Bestuurt. Niet alleen met een hapje en een drankje maar ook met een optreden van ons Volkskoor Kop van Zuid.

 

Buurtschouw

Een van de betrokkenen van Buurt Bestuurt, buurtgenoot Christiaan Borstlap, neemt onder meer deel aan de frequente Buurtschouw. Een georganiseerde wandeling door de buurt om te kijken wat er niet goed is in de buitenruimte, welke problemen er zijn en wat beter kan. Een zinvolle exercitie om de opvattingen van gebruikers, klagers, ongerusten en belangstellenden te horen.  “Meteen meer begrip voor elkaars situatie krijgen en meer horen over de gekozen aanpak van de verkeerskundige, de gemeente of de ondernemers.”

 

Bewuste bewoners

Met meerdere ouders die ook in de wijk wonen, maakt Christiaan zich sterk voor een veilige omgeving bij de basisscholen. Afgelopen jaren bleek het zeer lastig het aantal parkerende ouders terug te dringen. In de nieuwe aanpak betrekt De Pijler deze ouders in de oplossingen. Een hoopvolle insteek. “Onze buurtgenoten zouden trouwens nog wel veel meer voor elkaar kunnen krijgen. Een betere fietsroute naar de AH bijvoorbeeld. Of vermindering van de verkeersoverlast van de Feijenoord-supporters. We boren echt nog niet alle mogelijkheden aan. Maar we doen in onze buurt wel al heel veel. En de gemeente, de buurtagent en Stadstoezicht zijn vaak bereid mee te denken met onze overwegingen en vragen. Daar is vast niet iedereen zich van bewust.

 

Tekst is opgenomen in editie StadsTuin & Keuken Nieuws  van sept 2017

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *